Blog

Tħobb Tiġbed Ritratti?

Reġa’ wasal ir-Randan. Diġà qed nisma’ lil ommi u n-nanniet itanbruli biex nagħmel xi tip ta’ sagrifiċċju matul dawn l-erbgħin jum. Uff xi dwejjaq! Dejjem l-istess! Ma tistax tiekol laħam, ħelu u dik iċ-ċikkulata li tant inħobb!

Imma din is-sena beħsiebni nagħmel xi ħaġa differenti. Beħsiebni nieqaf ftit mill-ġirja tal-ħajja ta’ kuljum u ndur dawra miegħi nnifsi, u niċċekkja dak li qed nagħmel u kif u b’liema mod qed nagħmlu… Kompli aqra »

Ħidma volontarji fid-Dar tal-Providenza

Iċ-Chaplaincy team flimkien ma’ grupp ta’ studenti minn Giovanni Curmi Higher Secondary School Naxxar, wettqu xogħol volontarju fid-Dar tal-Providenza kif ukoll taw għotja ta’ €400. Prosit tal-ġenerożità li wrew dawn l-istudenti biex ikomplu jwasslu l-imħabba tagħhom speċjalment ma’ min hu l-aktar fit-tarf fis-soċjetà tagħna.

      Kompli aqra »

Prayer Spaces at Tereża Nuzzo school, Marsa

Din kienet esperjenza li kabbret lili kif ukoll lil kull min ħa din l-esperjenza bis-serjeta, fir-relazzjoni ma’ Alla.

Tfal jitolbu fis-skiet

X’ ferħ ħassejt meta tara l-parteċipazzjoni tal-membri kollha tal-istaff. ALLA jipprovdi! Dan huwa kliem ta’ veru, għax waqt li kont qed nippjana 20 stazzjon b’attivitajiet varji, għall-etajiet ta’ bejn 5 sa 10 snin, bdejt inħoss li l-ikbar problema se tkun tan-nies li ħa jmexxu t-tfal f’din il-mixja… Kompli aqra »