English

Ġimgħa f’Taizé ma’ grupp ta’ ħbieb, hija esperjenza indimentikabbli fejn tikber spiritwalment, tagħmel kuntatti ma’ persuni oħra u tħossok fil-paċi.

Imkennen fil-qalba tar-reġjun tal-Borgonja fi Franza, Taizé huwa raħal żgħir magħruf għall-komunità Nisranija ekumenika tiegħu u għall-impenn għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni. Imwaqqfa minn Frere Roger Schutz fl-1940, il-Komunità ta’ Taizé tħaddan il-Brothers ta’ Taizé ta’ ordni monastiku Nisrani ekumeniku. Taizé huwa magħruf għall-istil distintitiv ta’ talb u qima, ikkaratterizzat b’kant ripetittiv b’melodiji sempliċi u kontemplattivi.

Il-Vjaġġ jibda

Il-vjaġġ tagħna beda b’titjira u kompla b’ferrovija qalb il-kampanja pittoreska Franċiża. Kellna ħerqa kbira! Meta wasalna Macon u mbagħad f’Taizé, mill-ewwel tilqgħek atmosfera serena. L-akkomodazzjoni hija sempliċi bi kmamar stil ta’ dormitorji u l-ikliet huma flimkien biex tissaħħaħ l-idea li tgħix f’armonija mal-oħrajn.

Għaqda ma’ Alla

L-istedina ta’ Taizé li tfittex l-għaqda m’Alla permezz ta’ talb fil-komunità, kant, silenzju, riflessjoni personali. u l-qsim mal-oħrajn, saru realtà li konna qegħdin ngħixuha waqt iż-żjara taagħna.  Kull ġurnata kellha rutina strutturata.

Il-grupp tagħna kien jiċċelebra kuljum il-Quddiesa fis-7:30 ta’ filgħodu fil-kappella tal-kripta. Il-prattika li jkollna quddiesa b’lingwa differenti kuljum, żiedet aspett uniku li jagħni l-aspett tal-mixja spiritwali tagħna. Dan għen il-grupp tagħna jisaħħaħ fil-fidi li naqsmu, u napprezzaw l-universalità tal-Knisja Kattolika.

Il-qofol ta’ dawn il-ġranet kien it-talb ta’ kuljum fil-Knisja ikonika tar-Rikonċiljazzjoni. Bit-talba ta’ filgħodu fit-tmienja u kwart, it-talba ta’ nofsinhar f’nofsinhar u għoxrin, u t-talba ta’ filgħaxija fit-tmienja u nofs, mit-Tnejn sas-Sibt. Mijiet ta’ nies minn madwar id-dinja nġabru hemm biex ikantaw kant stil Taizé, jimmeditaw fis-silenzju, u jirriflettu fuq il-messaġġi ta’ mħabba u għaqda li nsibu fil-Bibbja. Il-mużika u l-kant ripetittiv ħolqu atmosfera kalma u meditattiva  ġewwa fina.

Il-Ġimgħa filgħaxija nġbarna għat-Talba ta’ Filgħaxija, segwita b’talb iffukat madwar is-salib. Iċ-ċelebrazzjoni ta’ ferħ fuq id dawl tal-Qawmien  kienet il-qofol tas-Sibt filgħaxija. Il-Ħadd bdejna bl-Ewkaristija fl-għaxra ta’ filgħodu u ntemm b’paċi kbira bit-talba ta’ filgħaxija fit-tmienja u nofs.

Il-qniepen ta’ Taizé

L-użu tal-qniepen fid-daħla ta’ Taizé biex jindikaw il-ħinijiet varji ta’ talb matul il-ġurnata hija tradizzjoni sabiħa. Id-daqq tal-qniepen fiż-żernieq, nofsinhar u filgħaxija kien jagħti sinjal lilna u lill-komunità biex ninġabru għat-talb, u jqanqlu fina sens ta’ għaqda u riflessjoni matul il-jum.

Il-qofol tal-Ħajja Komunitarja ta’ Taizé

Ipparteċipajna fl-aspetti kollha tal-ħajja komunitarja matul il-ġimgħa, li kienu jinkludu tliet servizzi Taizé, lezzjonijiet fuq il-Bibbja, sessjonijiet ta’ riflessjoni, diskussjoni fi gruppi żgħar, attivitajiet ta’ servizz fil-komunità, u laqgħat waranofsinhar.

Filgħodu, Brother mill-Komunità ta’ Taizé  kien jagħmel introduzzjonijiet mill-Bibbja u wara diskussjonijiet fi gruppi żgħar bl-istess gruppi jinżammu l-ġimgħa kollha. Stajna nagħżlu minn attivitajiet u laqgħat fi gruppi (workshops) b’temi varji waranofsinhar, u nittrattaw suġġetti bħal arti, poeżija, mużika, ġustizzja u impenn għall-paċi, ekoloġija, u aktar.

Kontemplazzjoni u Mixjiet

F’Taizé, il-qofol ta’ kollox huwa s-silenzju, u l-postijiet huma ntiżi biex wieħed jgħaddi ħin twil fis-skiet u l-ġabra, fosthom fil-knisja tal-villaġġ, fil-Knisja tar-Rikonċiljazzjoni jew fis-Source Saint-Étienne.

Wara nofsinhar, konna noħorġu għall-passiġġati fl-inħawi pittoreski tas-Source Saint-Étienne. L-għoljiet mimlija ħdura, id-dwieli u l-villaġġi franċiżi tal-madwar, ħolqu ambjent perfett għall-kontemplazzjoni u konverżazzjonjiet mal-ħbieb. Dawn il-mixjiet għenuna nidħlu aktar fil-fond fl-esperjenzi spiritwali tagħna waqt li ningħaqdu mas-sbuħija naturali.

Xogħol Volontarju

Matul il-ġimgħa, bejn it-talb u l-qari tal-Bibbja, għamilna xogħol prattiku fil-komunità bħala parti minn tim li jagħmel il-faċendi fil-komunità bħal inservu l-ikel, naħslu l-platti, niġbru ż-żibel, nikinsu l-partijiet komuni, innaddfu il-kmamar tal-banju jew ngħinu bil-komunikazzjoni/traduzzjoni.  Dawn l-attivitajiet kienu jservu biex nikkontribwixxu għall-ħajja komunitarja ta’ Taizé filwaqt li nżommu l-prinċipji ta’ semplicità u servizz.

Post ta’ Inkontru fl-Oyak

Kellna l-opportunità li nirrilassaw u li ninġabru l-Oyak, ħanut tal-kafè li jopera mingħajr profitt u joffri varjetà ta’ snacks u xorb. Huwa l-uniku post f’Taizé li jiftaħ kuljum kmieni waranofsinhar u wara t-talba ta’ filgħaxija sal-ħdax.  L-Oyak joffri spazju meraviljuż fejn iltqajna ma’ nies ġodda, qsamna l-esperjenzi, il-kulturi, it-tradizzjonijiet u l-fidi tagħna. Iddiskutejna ix-xoħol varji ta’ kull wieħed minna, qsamna ideat u bnejna kuntatti ġodda. Esperjenza sabiħa tiltaqa’ ma’ tant nies.

Ħielsa mid-distrazzjonijiet

Li toqgħod bilqiegħda fuq il-ħaxix fis-skiet matul il-jum u li tħares lejn l-istilel jiddu matul il-lejl, ‘il bogħod mid-distrazzjonijiet tal-internet u l-użu ta’ smartphones komplew jagħmlu l-esperjenza tagħna f’Taizé aktar prezzjuża għax stajna nsaħħu r-relazzjonijiet tagħna, u nkunu aktar konxji tal-mument preżenti, ħaġa li nsibuha aktar diffiċli f’dinja diġitali.

Gratitudni u Tifkiriet

Ma tkunx trid titlaq minn Taizé!  Tlaqna però b’sens qawwi ta’ gratitudni għall-din il-ġimgħa f’post daqshekk trankwill u fil-paċi, imdawra bi ħbieb li jsiru parti minnek.

L-esperjenza f’Taizé tkompli tispirana biex ngħixu ħajjitna bi skop, ngħożżu s-sbuħija tas-sempliċità, tal-komunità, u l-ispiritwalità f’ħajjitna. Taizé tana l-opportunità biex nieqfu ftit mill-ħajja ta’ kuljum, niltaqgħu ma’ diversi nies, filwaqt li nkomplu bl-impenji tagħna lejn il-Knisja u lejn is-soċjetà.

Il-parteċipazzjoni tagħna fil-ħajja komunitarja u r-rutina tat- talb, Nissls fina sens ta’ paċi, kompassjoni u mod aktar wiesa’ ta’ kif inħarsu lejn il-ħajja. Dawn l-esperjenzi u tifkiriet se jgħinuna nikbru spiritwalment filwaqt li nkomplu niskopru aktar lilna nfusna fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna.

Kitba ta’ Ms Silvana Cardona, pastoral worker fl-SDS

English