Aħbarijiet mill-iskejjel

Carlo Acutis idur l-iskejjel

“Qalli li kont se nkun iktar ferħan jekk insir naf lil Ġesù.” Hekk stqarr Rajesh, ħaddiem li kien jgħix fl-akwati ta’ Carlo Acutis, li maż-żmien nibtet ħbiberija bejniethom. Peress li Carlo kien kontinwament jitkellem dwar l-imħabba tiegħu għal Kristu, huwa wassal lil Rajesh biex isir kattoliku.

Kienet din l-istess xewqa tagħna, l-Patrijiet Franġiskani, li propju permezz ta’ dan iż-żagħżugħ ngħinu aktar żgħażagħ jiskopru l-imħabba ta’ Alla…

Kompli aqra »

Jien Eroj Meta …

It-tim tal-Iżvilupp Spiritwali fl-Iskejjel (SDS) flimkien ma’ membri ta’ prayer spaces reġgħu kkollaboraw flimkien mal-FES u offrew l-esperjenza ta’ spazji ta’ talb lit-tfal li jattendu Skolasajf.

Skola Sajf 2022 Logo

Din is-sena, it-tema ewlenija għal Skolasajf 2022 ġiet imnebbħa mis-slogan ‘Earth Heroes, Unite!’’ Din kienet stedina għal kulħadd biex jingħaqad u jaħdem għal ambjent u soċjetà b’saħħithom. Kienet ukoll opportunità biex tispira lit-tfal biex ikunu ċittadini li jieħdu ħsieb il-komunità tagħhom u l-ambjent li jgħixu fih. 

Postijiet

L-ispazji ta’ talb ġew offruti f’żewġ postijiet differenti…

Kompli aqra »

Ħidma volontarji fid-Dar tal-Providenza

Iċ-Chaplaincy team flimkien ma’ grupp ta’ studenti minn Giovanni Curmi Higher Secondary School Naxxar, wettqu xogħol volontarju fid-Dar tal-Providenza kif ukoll taw għotja ta’ €400. Prosit tal-ġenerożità li wrew dawn l-istudenti biex ikomplu jwasslu l-imħabba tagħhom speċjalment ma’ min hu l-aktar fit-tarf fis-soċjetà tagħna.

     Kompli aqra »

Prayer Spaces waqt il-Festa tat-Tfal fil-Manikata

Din is-sena l-kappillan tal-Manikata Fr Denis Schembri stedinna biex norganiżżaw Festa tat-tfal parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa ta’ San Ġużepp, il-Manikata. Din il-festa saret fil-21 ta’ awwissu 2019. Din organiżżajnieha barra fuq iz-zuntier tal-Knisja. Wara li smajna l-quddies, it-tfal kellhom imħejjija xi prayer stations. Waħda minnhom kienet “id-dinja Pajjiżna” bil-mappa tad-dinja, it-tfal preżenti riedu jixgħelu xemgħa u jitolbu għat-tfal fil-pajjiżi li jagħżlu u jpoġġu x-xemgħa fuq il-pajjiż.      Station ieħor kien ‘It-Tribu tal-Masaai”, fejn it-tfal raw vidjow dwar tifla mit-tribu tal-Masaai, setgħu jaraw l-ambjent li jgħixu dawn in-nies u anki l-kultura tagħhom, tajna informazzjoni mhux biss dwar dan it-tribu imma ukoll dwar l-artijiet tal-missjoni… Kompli aqra »