Meditazzjoni – Pass Pass

English

Sir af lilek innifsek aħjar. Li tkun taf lilek innifsek huwa ħtieġa bażika li jagħmel sens lil din l-esperjenza. Il-meditazzjoni hija esperjenza personali. Informa lilek innifsek dwar il-prattika tal-meditazzjoni. Tista tinforma ruħek dwar il-Meditazzjoni Nisranija permezz ta’ din il-letteratura

 1. Charlò Camilleri O.Carm., Meta r-Ruħ Tintbill fid-Deheb, (Horizons, Qormi – Malta), 2021.
 2. John Main, Word Into Silence: A Manual for Christian Meditation, (Canterbury Press, Norwich), 2006. Edited by Laurence Freeman OSB.
 3. Stephan Bodian, Meditation for Dummies (John Wiley & Sons Inc, New York), 2006.
 4. Mark Williams and Danny Penman, Mindfulness – a  practical guide to Finding Peace in a Frantic World  (Piatkus, Great Britain), 2021.
 5. James Finley, Christian Meditation: Experiencing the Presence of God  (Harper Collins, San Francisco), 2005.
 6. Taylor Remington, A Beginner’s Guide to Christian Meditation: Journeying into the Heart of the Divine.  (Seraph Creative), 2020.
 7. Cardinal Robert Sarah, The Power of Silence: Against the Dictatorship of Noise (Ignatius Press, San Francisco), 2017.
Taken from Laikos.org

 1. Qanpiena tal-meditazzjoni, jew ħoss virtwali ta’ qanpiena.

Links biex tniżżel apparat għall-meditazzjoni:

 1. Meditation Timer – Apps on Google Play
 2. Meditation Timer & Log – Apps on Google Play
 3. Telesense – Apps on Google Play

ii.  Immaġini ta’ Ġesù jitlob waħdu.

iii. Rokna kwieta

 1. Ħu ftit nifsijiet fil-fond.
 2. Nifs ‘il ġewwa
 3. Nifs ‘il barra
 4. Issa uża kelma jew frażi man-nifs…
 5. As you breathe out, say in your mind, “I breathe out stress and tension.”
 6. Meta tieħu n-nifs ‘il barra, għid f’qalbek, “Noħroġ ‘il barra l-istress u t-tensjoni.”
 7. Kompli b’dan l-eżerċizzju għal ħames jew għaxar minuti.

Sinjal mal-bieb bħala indikazzjoni li qed issir is-sessjoni tal-meditazzjoni biex jkunx hemm interruzzjonijiet.

Sib pożizzjoni komda.

Sib pożizzjoni komda. Fuq kuxin, imħadda ftit iebsa, jew kuxin tal-meditazzjoni poġġi bilqegħda bis-saqajn ikkrusjati u d-dahar dritt. Din tgħin milli jkun hemm restrizzjonijiet fid-dijaframma u l-pulmuni.

Fuq siġġu, serraħ dahrek u saqajk iserrħu mal-art.

Idejk poġġiehom fuq kuxxejtek biex tħossok rilassat/a u fl-istess ħin preżenti, jew għamel idejk waħda ġo l-oħra li tissimboliżża l-id attiva ssir passiva taħt l-influenza tal-id mhux attiva.

Għalaq Għajnejk

Talb issuġerit għall-Bidu

1. Il-Missierna

Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek

Tiġi Saltnatek. Ikun li trid Inti, kif fis-sema hekk ukoll fl-art.

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum

Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina

La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen.

2. Talb Iggiwdat

Wieħed jista’ jipprattika billi jirreferi l-isem ta’ Ġesù fis-skiet u bir-ritmu man-nifs. Din hija ċ-ċavetta, ħoss newtrali li jgħin lil individwu jintfetaħ u jidħol fih innifsu. Din il-prattika tgħin lill-individwu jitgħallem jgħaqqad il-kelma repettitiva man-nifs, i.e. man-nifs ‘il ġewwa wieħed jgħid “Ġe” u man-nifs ‘il barra jgħid “su.”

Start with 10 minutes and increase gradually the time to 30 mins. Meditation can be divided into two parts of 15 mins each.

Wieħed jibda b’10 minuti u jżid gradwalment sakemm jasal sa 30 minuta. Is-sessjoni tal-Meditazzjoni tista’ ssir f’żewġ partijiet ta’ 15-il minuta ‘l waħda.

 1. 40 sekonda ħin ta’ tisħin fis-silenzju
 2. Daqq tal-qanpiena fil-bidu. Il-Meditazzjoni ssir f’silenzju totali.
 3. Daqq tal-qanpiena fl-għeluq.
 4. Erġa’ iftaħ għajnejk bil-mod.

Talba SSuġġerita

Glorja lill-Missier,

u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu

issa u dejjem

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Talba Gwidata

 1. Talba li tmexxik għall-prattika tal-meditazzjoni – ktieb mehmuż paġna 43.

Fittex l-għajnuna mingħand persuna li għandha għarfien dwar il-meditazzjoni.

Aqra/rrepeti l-proċess tal-meditazzjoni kuljum ħalli t-tfal jidraw u jitgħallmu t-tappi. Huwa rikkomandat li l-edukaturi tas-snin bikrin juru din il-powerpoint presentation bl-istampi tal-proċess lit-tfal kull darba, qabel ma tibda l-prattika.

Qabel mal-meditazzjoni tibda ssir b’mod regolari, u bħala ntroduzzjoni fl-ewwel sessjoni, għin lill-istudenti jiffukkaw fuq in-nifs tagħhom, u jagħlqu għajnejhom. Segwi dawn it-tappi:

 1. Ħu ftit nifsijiet kbar u fil-fond
 2. Nifs  il ġewwa…
 3. Nifs  il-barra…
 4. Issa uża kelma man-nifs
 5. Meta tieħu nifs ‘il barra, għid f’qalbek, “Ħu nifs  u oħroġ il-barra l-istress u t-tensjoni.”
 6. Kompli b’dan l-eżerċizzju għal ħames sa għaxar minuti

Qabel ma jibdew imexxu s-sessjonijiet tal-meditazzjoni mal-istudenti fil- klassi, huwa essenzjali li l-edukaturi:

 • Huma entużjasti u nfurmati tajjeb dwar il-meditazzjoni
 • Jkunu pparteċipaw f’taħriġ u sessjonijiet tal-meditazzjoni.
 • Jipprattikaw l-meditazzjoni b’mod regulari għal xi żmien qabel ma jibdew jmexxu lill-istudenti.
 • Il-prattika tal-meditazzjoni tgħallimha lilek innifsek. Huwa eżerċizzju individwali għalkemm huwa pprattikat fi grupp.
 • Il-Meditazzjoni għandha tkun parti mill-iskeda tal-iskola u tal-klassi, u preferibilment l-iskola kollha f’daqqa fl-istess ħin.
 • Waqt il-meditazzjoni mal-istudenti, l-irwol tal-edukatur/edukatriċi huwa li jmexxi u jieħu/toeħu ħsieb lill-istudenti u mhux jimmedita/timmedita fl-istess ħin. Dak il-ħin huwa l-ħin tal-meditazzjoni tal-istudent. L-edukatur huwa imħeġġeġ li jsib  ħin ieħor għall-prattika tiegħu.      
 1. Qanpiena  tal-meditazzjoni jew ħoss virtwali tal-qanpiena.
 2. Apparat biex iżżomm il-ħin eż.xemgħa qed tintefa’, arloġġ b’sekondiera ddur jew arloġġ tar-ramel. (biex jużah biss l-edukatur/edukatriċi)
 3. Timer links:
 4. Immaġini ta’ Ġesù jitlob waħdu.

Sib rokna fil-klassi jew fil-ġnien tal-iskola fejn se ssir il-meditazzjoni. Jekk dan mhuwiex possibli, t-tfal  jistgħu jibqgħu kulħadd fil-post tiegħu jew fuq tapit bilqiegħda fuq kuxin. It-tfal jistgħu jibqgħu fuq is-siġġijiet jew l-imwejjed tagħhom.

Mal-bieb tal-klassi waħħal sinjal li jindika li għaddejja s-sessjoni tal-meditazzjoni. Huwa mportanti li l-meditazzjoni tiġi pprattikata fis-silenzju u mingħajr distrazzjonijiet.

When preparing the students to practice meditation for the first time:

Storja ntroduttorja. Filwaqt li qed taraw u tisimgħu l-istorja flimkien qabel il-prattika tal-meditazzjoni, spjega li-tfal illi dak l qed jaraw fl-istorja, u li imbaghad se dan se tagħmluh kuljum flimkien fil-klassi. It-tfal jistgħu jaraw l-istorja kemm ikun hemm bżonn biex jifhmu l-kunċett tal-meditazzjoni.

Sib pożizzjoni komda. Fuq kuxin, it-tfal ipoġġu b’saqajhom ikkrusjati. Jekk fuq siġġu, iserrħu darhom mad-dahar tas-siġġu, saqajhom iserrħu mal-art, u jdejhom fuq kuxxtejhom. Huwa mportanti ħafna li t-tfal iħossuhom rilassati.

Talba Suġġerita għall-Bidu

Il-meditazzjoni tiegħu bejn 2 u 5 minuti. Minħbba li t-tfal għadhom żgħar ħafna, tiġi pprattika b’mod gradwali.

 1. Tibda b’ħames sekondi silenzju bħala tisħin
 2. Tindaqq il-qanpiena tal-bidu. Il-Meditazzjoni tibda fis-silenzju.
 3. Tindaqq il-qanpiena tal-għeluq.
 4. Għid lit-tfal biex jiftfħu għajnejhom.

Talba ssuġġerita tal-Għeluq

 • Aqra/Irrepeti l-proċess tal-meditazzjoni kuljum ħalli t-tfal jiftakru t-tappi kollha.
 • Qabel mal-meditazzjoni tibda ssir b’mod regolari, u bħala ntroduzzjoni fl-ewwel sessjoni, għin lill-istudenti jiffukkaw fuq in-nifs tagħhom, u jagħlqu għajnejhom. Segwi dawn it-tappi:
 1. Ħu ftit nifsijiet kbar u fil-fond
 2. Nifs  il ġewwa…
 3. Nifs  il-barra…
 4. Issa uża kelma man-nifs
 5. Meta tieħu nifs ‘il barra, għid f’qalbek, “Ħu nifs  u oħroġ il-barra l-istress u t-tensjoni.”
 6. Kompli b’dan l-eżerċizzju għal ħames sa għaxar minuti

Qabel ma jibdew imexxu s-sessjonijiet tal-meditazzjoni mal-istudenti fil- klassi, huwa essenzjali li l-edukaturi:

 • Huma entużjasti u nfurmati tajjeb dwar il-meditazzjoni
 • Jkunu ipparteċipaw f’taħriġ u sessjonijiet tal-meditazzjoni.
 • Jipprattikaw l-meditazzjoni b’mod regulari għal xi żmien qabel ma jibdew jmexxu lill-istudenti.
 • Il-prattika tal-meditzzjoni tgħallimha lilek innifsek. Huwa eżerċizzju individwali għalkemm huwa pprattikat fi grupp.
 • Il-Meditazzjoni għandha tkun parti mill-iskeda tal-iskola u tal-klassi, u preferibilment l-iskola kollha f’daqqa fl-istess ħin.
 • Waqt il-meditazzjoni mal-istudenti, l-irwol tal-edukatur/edukatriċi huwa li jmexxi u jieħu/tieħu ħsieb lill-istudenti u mhux jimmedita/timmedita fl-istess ħin. Dak il-ħin huwa l-ħin tal-meditazzjoni tal-istudent. L-edukatur huwa mħeġġeġ li jsib ħin ieħor għall-prattika tiegħu.
 • Huwa meħtieġ li l-meditazzjoni tkun pprattikata f’ambitu ta’ relazzjoni tajba u ta’ fiduċja bejn l-edukatur/edukatriċi u l-istudenti.
 • Agħraf u ihfem l-imġieba tal-istudenti.
 • Żomm f’moħħok l-ambjent tat-trobbija tat-tfal kif ukoll l-fidi tagħhom.
 1. Qanpiena  tal-meditazzjoni jew ħoss virtwali tal-qanpiena.
 2. Immaġini ta’ Ġesù jitlob waħdu.
 3. L-istudenti jistgħu jużaw cuxin, is-siġġu jew l-iskrivanija tagħhom. Jekk qed jużaw siġġu, iserrħu rashom mad-dar u saqajhom isserrħu mal-art.
 4. Apparat biex iżżomm il-ħin eż.xemgħa qed tintefa’, arloġġ b’sekondiera ddur jew arloġġ tar-ramel. (biex jużah biss l-edukatur/edukatriċi)Timer links

Sib rokna fil-klassi jew fil-ġnien tal-iskola fejn se ssir il-meditazzjoni. Jekk dan mhuwiex possibli, t-tfal jistgħu jibqgħu kulħadd fil-post tiegħu jew fuq tapit bilqiegħda fuq kuxin.

Mal-bieb tal-klassi waħħal sinjal li jindika li għaddejja s-sessjoni tal-meditazzjoni. Huwa mportanti li l-meditazzjoni tiġi pprattikata fis-silenzju u mingħajr distrazzjonijiet.

Biex tintroduċi l-prattika tal-meditazzjoni fil-klassi, l-edukatur/edukatriċi flimkien mal-istudenti jaraw dan il-video filwaqt li jispjega/tispjega kull parti tal-istorja, u tenfassizza li din il-prattika se tibda ssir kuljum u se tkun ġarto mit-time-table. L-istudenti jistgħu jaraw l-istorja kemm ikun hemm bżonn biex jifhmu l-kunċett tal-meditazzjoni.

Sib pożizzjoni komda. Fuq kuxin, it-tfal ipoġġu b’saqajhom ikkrusjati. Jekk fuq siġġu, iserrħu darhom mad-dahar tas-siġġu, saqajhom iserrħu mal-art, u jdejhom fuq kuxxtejhom. Huwa mportanti ħafna li t-tfal iħossuhom rilassati.

Il-meditazzjoni tiegħu bejn 2 u 5 minuti. Minħbba li t-tfal għadhom żgħar ħafna, tiġi pprattika b’mod gradwaali.

 1. Tibda b’ħames sekondi silenzju bħala tisħin
 2. Tindaqq il-qanpiena tal-bidu. Il-Meditazzjoni tibda fis-silenzju.
 3. Tindaqq il-qanpiena tal-għeluq.
 4. Għid lit-tfal biex jiftfħu għajnejhom.
 5. Importanti tagħti ftit ħin lill-istudenti qabel ikomplu l-lezzjonijiet.

Talba ssuġġerita għall-għeluq

 • Aqra/rrepeti l-proċess tal-meditazzjoni kuljum ħalli l-istudenti jiftakru t-tappi kollha.
 • Qabel mal-prattika tal-meditazzjoni tibda ssir b’mod regolari, u bħala ntroduzzjoni għall-ewwel daba, għin lill-istudenti jiffukkaw fuq in-nifs tagħhom u jagħlqu għajnejhom. Imxi ma’ dawn it-tappi.
 1. Ħu ftit nifsijiet kbar u fil-fond
 2. Nifs  il ġewwa…
 3. Nifs il-barra…
 4. Issa uża kelma man-nifs…
 5. Meta tieħu nifs ‘il barra, għid f’qalbek, “Ħu nifs  u oħroġ il-barra l-istress u t-tensjoni.”
 6. Kompli b’dan l-eżerċizzju għal ħames sa għaxar minuti

Qabel ma jibdew imexxu s-sessjonijiet tal-meditazzjoni mal-istudenti fil- klassi, huwa essenzjali li l-edukaturi:

 • Huma entużjasti u nfurmati tajjeb dwar il-meditazzjoni
 • Jkunu ipparteċipaw f’taħriġ u sessjonijiet tal-meditazzjoni.
 • Jipprattikaw l-meditazzjoni b’mod regulari għal xi żmien qabel ma jibdew jmexxu lill-istudenti.
 • Il-prattika tal-meditzzjoni tgħallimha lilek innifsek. Huwa eżerċizzju individwali għalkemm huwa pprattikat fi grupp.
 • Il-Meditazzjoni għandha tkun parti mill-iskeda tal-iskola u tal-klassi, u preferibilment l-iskola kollha f’daqqa fl-istess ħin.
 • Waqt il-meditazzjoni mal-istudenti, l-irwol tal-edukatur/edukatriċi huwa li jmexxi u jieħu/tieħu ħsieb lill-istudenti u mhux jimmedita/timmedita fl-istess ħin. Dak il-ħin huwa l-ħin tal-meditazzjoni tal-istudent. L-edukatur huwa imħeġġeġ li jsib  ħin ieħor għall-prattika tiegħu.      Ø  Huwa meħtieġ li l-meditazzjoni tkun pprattikata f’ambitu ta’ relazzjoni tajba u ta’ fiduċja bejn l-edukatur/edukatriċi u l-istudenti.
Ø  Agħraf u ihfem l-imġieba tal-istudenti.
Ø  Żomm f’moħħok l-ambjent tat-trobbija tat-tfal kif ukoll l-fidi tagħhom.
 1. Qanpiena  tal-meditazzjoni jew ħoss virtwali tal-qanpiena online permezz ta’ meditation app.
 2. Immaġini ta’ Ġesù jitlob waħdu.
 3. Apparat biex iżżomm il-ħin eż.xemgħa qed tintefa’, arloġġ b’sekondiera ddur jew arloġġ tar-ramel. (biex jużah biss l-edukatur/edukatriċi)
 4. Timer links:

Sib rokna kwieta fil-klassi jew fil-ġnien tal-iskola fejn tista’ ssir il-prattika tal-meditazzjoni. Jekk dan ma jkunx possibli, l-istudenti jistgħu jibqgħu f’posthom u jneħħu kollox minn fuq l-iskrivanija jew fuq tapit jew kuxins.

Mal-bieb tal-klassi waħħal sinjal li jindika li għaddejja s-sessjoni tal-meditazzjoni. Huwa mportanti li l-meditazzjoni tiġi pprattikata fis-silenzju u mingħajr distrazzjonijiet.

L-istudenti jaraw dan il-video u wara jżommu s-silenzju bħala tisħin qabel ma tibda l-prattika tal-meditazzjoni.

 1. Sib pożizzjoni komda.
 2. Fuq kuxin, it-tfal ipoġġu b’saqajhom ikkrusjati.
 3. Jekk fuq siġġu, iserrħu darhom mad-dahar tas-siġġu, saqajhom iserrħu mal-art, u jdejhom fuq kuxxtejhom. Huwa mportanti ħafna li l-istudenti  iħossuhom rilassati.
 4. Is-saqajn għandhom ikunu f’angolu ta’ 90 grad ma’ rkobbtejhom. Fiż-żewġ pożizzjonijiet, l-idejn ippoġġuhom fuq il-kuxxtejn iħarsu l-isfel biex tgħin l-enerġija fil-ġisem tirrilassa.
 5. L-ispallejn jkunu rilassati l-isfel.
 6. Għajnejn magħluqa.
 7. Huwa mportanti li l-istudenti iħossuhom rilassati u komdi ħalli jiffukaw fuq il-meditazzjoni.

Inkuraġġixxi lill-istudenti jagħlqu għajnejhom.

L-istudenti jistgħu jipprattikaw billi jirrepetu l-isem ta’ Ġesù ġo qalbhom b’ritmu man-nifs. Dan huwa l-mument prinċipali tal-prattika, ħoss newtrali li jiftaħ lil individwu biex jidħol fih innifsu. Inżommu f’moħħna li f’dan l-istadju, din il-prattika se tgħin lill-istudenti jitgħallmu jsiru familjari ma’ din il-kelma li jirrepetu man-nifs, i.e. li filwaqt li jieħdu n-nifs  ‘l barra jgħidu: “Ġe” u man-nifs ‘il ġewwa “sù”.

Studenti li mhumiex Insara jistgħu jużaw kelma repettiva fit-twemmin tagħhom.

Missierna li inti fis-Smewwiet

Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek

Ikun li trid int

Kif fis-sema, hekkda fl-art.

Ħobżna ta’ kuljum, agħtina llum,

Aħfrilna dnubietna

Bħalma naħfru lil min hu ħati għalina

La ddaħħalniex fit-tiġrib

Iżda eħlisna mid-deni. Amen.

Il-meditazzjoni tiegħu bejn 10 u 12-il sekonda. (Issir b’mod gradwali u tibda minn 5 minuuti).

 1. Tibda b’għaxar sekondi fis-silenzju bħala tisħin.
 2. Tindaqq il-qanpiena. Il-meditazzjoni tibda fis-silenzju.
 3. Tindaqq il-qanpiena li tindika l-għeluq.
 4. Ngħidu lill-instudenti biex jiftħu għajnejhom.
 5. L-istudenti jkollhom bżonn ftit tal-ħin biex ikomplu bl-iskeda tal-klassi.
 • Aqra/Irrepeti l-proċess tal-meditazzjoni kuljum ħalli l-istidenti jiftakru t-tappi kollha. Huwa rakkomandat li l-għalliema  jippreżentaw Power-point l bi stampi u nformazzjoni tal-proċess.
 • Għamel sinjal mal-bieb tal-klassi li jindika li tkun qed issir is-sessjoni tal-meditazzjoni.
 • Qabel mal-meditazzjoni tibda ssir b’mod regolari, u bħala ntroduzzjoni fl-ewwel sessjoni, għin lill-istudenti jiffukkaw fuq in-nifs tagħhom, u jagħlqu għajnejhom. Segwi dawn it-tappi:
 • Ħu ftit nifsijiet kbar u fil-fond
 • Nifs il ġewwa…
 • Nifs il-barra…
 • Issa uża kelma man-nifs…
 • Meta tieħu nifs ‘il barra, għid f’qalbek, “Ħu nifs  u oħroġ il-barra l-istress u t-tensjoni.”
 • Kompli b’dan l-eżerċizzju għal ħames sa għaxar minuti

Qabel ma jibdew imexxu s-sessjonijiet tal-meditazzjoni mal-istudenti fil- klassi, huwa essenzjali li l-edukaturi:

 • Huma entużjasti u nfurmati tajjeb dwar il-meditazzjoni
 • Jkunu ipparteċipaw f’taħriġ u sessjonijiet tal-meditazzjoni.
 • Jipprattikaw l-meditazzjoni b’mod regulari għal xi żmien qabel ma jibdew jmexxu lill-istudenti.
 • Il-prattika tal-meditzzjoni tgħallimha lilek innifsek. Huwa eżerċizzju individwali għalkemm huwa pprattikat fi grupp.
 • Il-Meditazzjoni għandha tkun parti mill-iskeda tal-iskola u tal-klassi, u preferibilment l-iskola kollha f’daqqa fl-istess ħin.
 • Waqt il-meditazzjoni mal-istudenti, l-irwol tal-edukatur/edukatriċi huwa li jmexxi u jieħu/toeħu ħsieb lill-istudenti u mhux jimmedita/timmedita fl-istess ħin. Dak il-ħin huwa l-ħin tal-meditazzjoni tal-istudent. L-edukatur huwa imħeġġeġ li jsib  ħin ieħor għall-prattika tiegħu.      
 • Huwa meħtieġ li l-meditazzjoni tkun pprattikata f’ambitu ta’ relazzjoni tajba u ta’ fiduċja bejn l-edukatur/edukatriċi u l-istudenti.
 • Agħraf u ihfem l-imġieba tal-istudenti.
 • Żomm f’moħħok l-ambjent tat-trobbija tat-tfal kif ukoll l-fidi tagħhom.
 1. Qanpiena  tal-meditazzjoni jew ħoss virtwali tal-qanpiena online permezz ta’ meditation app.
 2. Immaġini ta’ Ġesù jitlob waħdu
 3. Apparat biex iżżomm il-ħin eż.xemgħa qed tintefa’, arloġġ b’sekondiera ddur jew arloġġ tar-ramel. (biex jużah biss l-edukatur/edukatriċi)
 4. Timer links:

Sib rokna kwieta fil-klassi jew fil-ġnien tal-iskola fejn tista’ ssir il-prattika tal-meditazzjoni. Jekk dan ma jkunx possibli, l-istudenti jistgħu jibqgħu f’posthom u jneħħu kollox minn fuq l-iskrivanija jew fuq tapit jew kuxins.

Mal-bieb tal-klassi waħħal sinjal li jindika li għaddejja s-sessjoni tal-meditazzjoni. Huwa mportanti li l-meditazzjoni tiġi pprattikata fis-silenzju u mingħajr distrazzjonijiet.

L-istudenti jaraw dan il-video u wara jżommu s-silenzju bħala tisħin qabel ma tibda l-prattika tal-meditazzjoni.

 1. Sib pożizzjoni komda.
 2. Fuq kuxin, it-tfal ipoġġu b’saqajhom ikkrusjati.
 3. Jekk fuq siġġu, iserrħu darhom mad-dahar tas-siġġu, saqajhom iserrħu mal-art, u jdejhom fuq kuxxtejhom. Huwa mportanti ħafna li l-istudenti  iħossuhom rilassati.
 4. Is-saqajn għandhom ikunu f’angolu ta’ 90 grad ma’ rkobbtejhom. Fiż-żewġ pożizzjonijiet, l-idejn ippoġġuhom fuq il-kuxxtejn iħarsu l-isfel biex tgħin l-enerġija fil-ġisem tirrilassa.
 5. L-ispallejn jkunu rilassati l-isfel.
 6. Għajnejn magħluqa.
 7. Huwa mportanti li l-istudenti iħossuhom rilassati u komdi ħalli jiffukaw fuq il-meditazzjoni.

Inkuraġġixxi lill-istudenti jagħlqu għajnejhom.

L-istudenti jistgħu jipprattikaw billi jirrepetu l-isem ta’ Ġesù ġo qalbhom b’ritmu man-nifs. Dan huwa l-mument prinċipali tal-prattika, ħoss newtrali li jiftaħ lil individwu biex jidħol fih innifsu. Inżommu f’moħħna li f’dan l-istadju, din il-prattika se tgħin lill-istudenti jitgħallmu jsiru familjari ma’ din il-kelma li jirrepetu man-nifs, i.e. li filwaqt li jieħdu n-nifs  ‘l barra jgħidu: “Ġe” u man-nifs ‘il ġewwa “sù”.

Studenti li mhumiex Insara jistgħu jużaw kelma repettiva fit-twemmin tagħhom.

Missierna li inti fis-Smewwiet

Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek

Ikun li trid int

Kif fis-sema, hekkda fl-art.

Ħobżna ta’ kuljum, agħtina llum,

Aħfrilna dnubietna

Bħalma naħfru lil min hu ħati għalina

La ddaħħalniex fit-tiġrib

Iżda eħlisna mid-deni. Amen.

Il-meditazzjoni tiegħu bejn 10 u 12-il sekonda. (Issir b’mod gradwali u tibda minn 5 minuuti).

 1. Tibda b’għaxar sekondi fis-silenzju bħala tisħin.
 2. Tindaqq il-qanpiena. Il-meditazzjoni tibda fis-silenzju.
 3. Tindaqq il-qanpiena li tindika l-għeluq.
 4. Ngħidu lill-instudenti biex jiftħu għajnejhom.
 5. L-istudenti jkollhom bżonn ftit tal-ħin biex ikomplu bl-iskeda tal-klassi.

Għalliema jew edukatur ieħor li l-istudenti jafdaw għandu jisma lill-istudenti jagħtu l-opinjoni tagħhom kif ħassewhom waqt il-prattika tal-meditazzjoni.

Għal aktar informazzjoni jew jekk trid sapport biex tibda tipprattika l-meditazzjoni mal-istudenti, ikkutnattjana hawn

English