English

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista’ tibda l-assembly bir-radd tas-salib: “Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Introduzzjoni

L-21 ta’ Mejju hija l-ġurnata li fiha niċċelebraw id-diversità tal-kulturi. Id-diversità hija meta niċċelebraw id-differenzi ta’ bejnietna u dak li jagħmilna uniċi. Ejja nkantaw flimkien.

Ara

Ħsieb Riflessiv

Kollha nidhru differenti iżda l-qlub tagħna huma kollha l-istess. Ejja naċċettaw lil kulħadd kif inhu u nħobbuhom b’ qalbna kollha.

Talba

Għażiż Ġesù, iftħilna qalbna biex nħobbu u nirrispettaw lil kulħadd speċjalment dawk differenti minna. Ammen

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista’ tibda l-assembly bir-radd tas-salib: “Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Introduzzjoni

L-21 ta’ Mejju hija ġurnata li timmarka l-jum fejn niċċelebraw is-sbuħija tad-differenzi fil-kulturi tagħna. Ejja naraw x’ser jgħidu dawn it-tfal fuq ild-diversità.

Ara

Ħsieb Riflessiv

Id-diversità hija qawsalla fejn kulħadd huwa speċjali bil-mod tiegħu. Ejja naħsbu ftit x’ jagħmilna speċjali u nġorruha bi kburija, għaliex aħna kollha speċjali – kull wieħed u waħda minna jagħti kulur lil qawsalla.

Talba

Għażiż Alla, iftħilna qalbna biex nħobbu u nirrispettaw lil xulxin, agħlqilna għajnejna biex narawx id-differenzi bejnietna iżda dak li jgħaqqadna. Ammen

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista’ tibda l-assembly bir-radd tas-salib: “Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Introduzzjoni

Din il-ġimgħa, fil- 21 ta’ Mejju, in-Nazzjonijiet Magħquda tiċċelebra il-ġurnata dinjija għad-diversità fil-kulturi, ġurnata iddedikata biex inħaddnu dak li jagħmel l-kulturi tagħna uniċi. Ejja naraw il-vjaġġ ta’ dawn in-nies flimkien.

Ara

Ħsieb Riflessiv

Kull parteċipant ġarr il-kultura u l-identità tiegħu bi kburija u kważi b’ disprezz lejn kulturi oħrajn. Nimxi l-quddiem billi nħarsu l-bogħod mid-differenzi tagħna u nirrispettaw lil xulxin bħala ċittadini tad-dinja – aħwa ta’ xulxin. Nħaddnu dak li jagħmel l-kulturi tagħna uniċi biex flimkien noħolqu meravilja u nakwistaw sustennibilità għal futur aħjar.

Talba

Għażiż Alla, tina qalb li taċċetta kull individwu bl-identità tiegħu. Għina nġorru l-kulturi tagħna bi kburija fil-waqt li nħaddnu kulturi oħra biex noħolqu familja globali. Ammen

Merħba

Il-kap, l-assistenti kapijiet jew l-edukatur li qed imexxi l-assembly jindirizza lill-istudenti b’mod pożittiv billi jawgura l-għodwa t-tajba lil kulħadd. Tista’ tibda l-assembly bir-radd tas-salib: “Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Introduzzjoni

Din il-ġimgħa, fil- 21 ta’ Mejju, in-Nazzjonijiet Magħquda tiċċelebra il-ġurnata dinjija għad-diversità fil-kulturi, ġurnata iddedikata biex inħaddnu dak li jagħmel l-kulturi tagħna uniċi. Ejja naraw il-vjaġġ ta’ dawn in-nies flimkien.

Ara

Ħsieb Riflessiv

Kull parteċipant ġarr il-kultura u l-identità tiegħu bi kburija u kważi b’ disprezz lejn kulturi oħrajn. Nimxi l-quddiem billi nħarsu l-bogħod mid-differenzi tagħna u nirrispettaw lil xulxin bħala ċittadini tad-dinja – aħwa ta’ xulxin. Nħaddnu dak li jagħmel l-kulturi tagħna uniċi biex flimkien noħolqu meravilja u nakwistaw sustennibilità għal futur aħjar.

Talba

Għażiż Alla, tina qalb li taċċetta kull individwu bl-identità tiegħu. Għina nġorru l-kulturi tagħna bi kburija fil-waqt li nħaddnu kulturi oħra biex noħolqu familja globali. Ammen

English

« Back to Year Theme« Back to Year Theme