English

Merħba

Il-kap tal-iskola, membru tat-tmexxija tal-iskola jew edukatur li jkun qed imexxi l-assembly jagħti merħba lill-istudenti billi flimkien iroddu s-salib u jagħmlu minuta fis-skiet.

Riflessjoni

Il-lavanda hija fjura vjola sabiħa. Hija parti mil-ħolqien ta’ Alla, għax kien hu li ħalaq dak kollu li hawn madwarna. Meta nieħdu ħsieb in-natura u l-ambjent ta’ madwarna inħossuna fil-paċi.


Min qed imexxi l-assembly jista’ juri liberament lit-itfal stampa ta’ lavanda li tinsab mehmuża.

Kanzunetta

Talba

Grazzi Mulej tal-ġmiel tan-natura li hawn madwarna. Ammen.

Merħba

Il-kap tal-iskola, membru tat-tmexxija tal-iskola jew edukatur li jkun qed imexxi l-assembly jagħti merħba lill-istudenti billi flimkien iroddu s-salib u jagħmlu minuta fis-skiet.

Riflessjoni

Is-simboli jgħinnuna nitgħallmu u nikkomunikaw. Il-Lavanda hija simbolu tal-paċi u l-purità. F’ħafna stabbilimenti tiltaqa’ mal-fjura tal-lavanda f’diversi forom. Fl-antik, il-lavanda kienet tintuża minn dawk li kienu jagħmlu l-ingwanti biex jevitaw mard u infezzjonijiet. Li tkun fil-paċi jfisser li tkun liberu/libera minn dak li qed jinkwetak.


Min qed imexxi l-assembly jista’ juri liberament lit-itfal stampa ta’ lavanda li tinsab mehmuża.

Attività

Matul dan ix-xahar, l-istudenti jippruvaw ixommu xi ħaġa magħmluha mill-fjura tal-lavanda. Fi ftit mumenti fil-kwiet jieħdu ftit nifsijiet ‘il ġewwa u l barra filwaqt li jisimgħu ftit mużika u jħarsu ftit lejn il-fjura tal-lavanda f’dan il-video. Dan jgħinhom biex il-paċi tkompli tikber fil-qalb tagħhom.

Video

Talba

Alla Misser li ħlaqt kull m’hawn madwarna, għamel li l-paċi tkompli tikber fil-qalb tagħna billi nsibu ħin ħalli ngawdu iktar in-natura. Ammen.

Merħba

Il-Kap tal-iskola, SLT jew edukatur li qed imexxi l-assemblea jilqa’ lill-istudenti billi jgħid l-għodwa t-tajba. Jista’ jibda  bis-sinjal tas-salib jew minuta fis-skiet.

Introduzzjoni

Slide 1

Ix-xahar ta’ Mejju huwa ddedikat lill-Verġni Marija li dejjem ippruvat iġġib il-paċi. Huwa għalhekk li l-Madonna hi rrispettata mhux biss mill-Insara iżda wkoll min-nies ta’ reliġjonijiet oħra bħall-Iżlam.

Marija kellha skop fil-ħajja u kienet konxja ta ‘dak li hu l-iktar importanti.

Slide 2

Hija tgħallimna li tkun xi tkun is-sitwazzjoni, il-karriera jew il-vokazzjoni tagħna fil-ħajja, nistgħu nużaw l-influwenza, l-intelliġenza u t-talenti tagħna biex nagħmlu ġid lill-oħrajn, biex inġibu l-paċi fid-dinja billi nkunu ta’ servizz għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Nistgħu nużaw is-setgħa tagħna biex niġġieldu l-kriminalità, il-faqar u l-inġustizzja fid-dinja.

Riflessjoni

Slide 3

Sasha Vella tagħtina eżempju tajjeb ta’ kif nistgħu nużaw l-influwenza tagħna biex nagħmlu dinja aħjar u nħeġġu lil ħaddieħor biex jagħmel dan ukoll.

Wara li għaddiet minn operazzjoni abdominali serja, Sasha Vella rrealizzat kemm hi prezzjuża l-ħajja u dan taha l-enerġija u l-motivazzjoni biex tagħmel lobbying favur l-ambjent. Għalhekk organizzat protesta paċifika kontra t-tneħħija u t-trapjant ta’ mijiet ta’ siġar.

Slide 4

Sasha Vella tgħallimna kif għandna nieħdu azzjoni biex inġibu l-paċi fid-dinja.

Slide 5

Video (optional)

Persuni li użaw it-talenti tagħhom biex jagħmlu dinja aħjar.

https://timesofmalta.com/articles/view/watch-protesters-bind-themselves-to-trees-as-they-face-the-chop.725251

Slide 6

Talba

Marija Ommna,

Għinna ngħixu bi skop ħalli naqdu lill-oħrajn u nimxu id f’id mal-pjan ta’ Alla għal ħajjitna. Għinna inġibu l-paċi, il-ġustizzja u l-ferħ lil kull persuna li niltaqgħu magħha f’ħajjitna. Ammen.


Riżorsi oħra

Il-Kulleġġ San Ġorġ Preca jiċċelebra l-festa ta’ San Ġorġ Preca fid-9 ta’ Mejju. Din it-talba, li hija parafrażi ta ‘ xi versi meħuda minn talb miktub mill-qaddis innifsu.

Talba

O Alla,

Għinni nkun umli. Għinni biex inġib il-paċi u l-faraġ lill-morda, lil min ikun imdejjaq jew imut. Nista ‘ngħin lil dawk fil-bżonn u nikkonsla lil dawk li huma inkwetati sabiex jiskopru l-imħabba u l-kobor tiegħek. Ammen

Riżorsi oħra

Merħba

Il-Kap tal-iskola, SLT jew edukatur li qed imexxi l-assemblea jilqa’ lill-istudenti billi jgħid l-għodwa t-tajba. Jista’ jibda  bis-sinjal tas-salib jew minuta fis-skiet.

Introduzzjoni

Slide 1

Ix-xahar ta’ Mejju huwa ddedikat lill-Verġni Marija li dejjem ippruvat iġġib il-paċi. Huwa għalhekk li l-Madonna hi rrispettata mhux biss mill-Insara iżda wkoll min-nies ta’ reliġjonijiet oħra bħall-Iżlam.

Marija kellha skop fil-ħajja u kienet konxja ta ‘dak li hu l-iktar importanti.

Slide 2

Hija tgħallimna li tkun xi tkun is-sitwazzjoni, il-karriera jew il-vokazzjoni tagħna fil-ħajja, nistgħu nużaw l-influwenza, l-intelliġenza u t-talenti tagħna biex nagħmlu ġid lill-oħrajn, biex inġibu l-paċi fid-dinja billi nkunu ta’ servizz għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Nistgħu nużaw is-setgħa tagħna biex niġġieldu l-kriminalità, il-faqar u l-inġustizzja fid-dinja.

Riflessjoni

Slide 3

Sasha Vella tagħtina eżempju tajjeb ta’ kif nistgħu nużaw l-influwenza tagħna biex nagħmlu dinja aħjar u nħeġġu lil ħaddieħor biex jagħmel dan ukoll.

Wara li għaddiet minn operazzjoni abdominali serja, Sasha Vella rrealizzat kemm hi prezzjuża l-ħajja u dan taha l-enerġija u l-motivazzjoni biex tagħmel lobbying favur l-ambjent. Għalhekk organizzat protesta paċifika kontra t-tneħħija u t-trapjant ta’ mijiet ta’ siġar.

Slide 4

Sasha Vella tgħallimna kif għandna nieħdu azzjoni biex inġibu l-paċi fid-dinja.

Slide 5

Video (optional)

Persuni li użaw it-talenti tagħhom biex jagħmlu dinja aħjar.

https://timesofmalta.com/articles/view/watch-protesters-bind-themselves-to-trees-as-they-face-the-chop.725251

Slide 6

Dawn il-persuni jgħallmuna kif għandna nieħdu azzjoni biex inġibu l-paċi fid-dinja.

Talba

Slide 7

Marija Ommna,

Għinna ngħixu bi skop ħalli naqdu lill-oħrajn u nimxu id f’id mal-pjan ta’ Alla għal ħajjitna. Għinna inġibu l-paċi, il-ġustizzja u l-ferħ lil kull persuna li niltaqgħu magħha f’ħajjitna. Ammen.


Riżorsi oħra

Il-Kulleġġ ta’ San Ġorġ Preca jiċċelebra l-festa ta’ San Ġorġ Preca fid-9 ta’ Mejju. Din it-talba, li hija meħuda minn talb miktub mill-qaddis innifsu.

Talba

O Alla,

Għinni nkun umli. Għinni biex inġib il-paċi u l-faraġ lill-morda, lil min ikun imdejjaq jew imut. Nista ‘ngħin lil dawk fil-bżonn u nikkonsla lil dawk li huma inkwetati sabiex jiskopru l-imħabba u l-kobor tiegħek. Ammen

Ipprintja l-paġna

English