English

Merħba

Il-kap tal-iskola, l-SMT jew l-edukatur li jkun qed imexxi l-assembly jagħti merħba lill-istudenti billi jgħidilhom bonġu. Wieħed jista’ jibda bir-radd tas-salib jew ftit minuti ta’ silenzju.

Introduzzjoni

L-ambjent huwa dak kollu li naraw madwarna. Importanti li nieħdu ħsieb kollox biex madwarna naraw ħafna affarijiet sbieħ. Ejjew naraw dan il-video flimkien:

Kinder
Snin Bikrin tal-Primarja

Ħsieb Riflessiv

Ejjew tfal nieħdu ħsieb l-ambjent ta’ madwarna billi nħallu nadif u dejjem narmu l-iskart kif suppost, jekk ikollna xi pjanta nsaqquha ħalli tikber, nieklu ikel tajjeb għas-saħħa u nieħdu ħsieb xulxin

Talba

Mulej Ġesù, int tridna nieħdu ħsieb l-għelieqi u l-kampanja, ħu ħsieb il-bdiewa u lil dawk li jieħdu ħsieb il-ġonna. Ammen.

Merħba

Il-kap tal-iskola, l-SMT jew l-edukatur li jkun qed imexxi l-assembly jagħti merħba lill-istudenti billi jgħidilhom bonġu. Wieħed jista’ jibda bir-radd tas-salib jew ftit minuti ta’ silenzju.

Introduzzjoni

L-ambjent huwa dak kollu li naraw madwarna jiġifieri l-ħlejjaq ħajjin u elementi oħra li jgħixu b’mod naturali fid-dinja. Il-bniedem għandu d-dmir li jieħu ħsieb b’kull mod li jista’ l-ambjent ta’ madwaru. Ejjew naraw dan il-video flimkien:

Ħsieb Riflessiv

Kull wieħed u waħda minna nagħmlu parti mill-ambjent ta’ madwarna. Id-dinja tagħna, tiegħek u tiegħi, hija bħal oħtna li aħna ngħixu magħha u ommna li tgħannaqna. Għalhekk huwa mportanti ħafna li nieħdu ħsiebha biex aħna nkunu nistgħu ngħixu ħajja tajba permezz tal-frott, il-ħaxix u l-ilma li l-art toffri. Nagħmlu ħilitna li nużaw sewwa r-riżorsi fl-ambjent ta’ madwarna ħalli din il-pjaneta tagħna titnaqqsilha l-ħsara li qed issirilha minn dawk li huma rresponsabbli.

Talba

Mulej Ġesù, nitolbu għal dawk li jridu jieħdu deċiżjonijiet importanti għall-pjaneta tagħna. Agħmel li jagħrfu jieħdu deċiżjonijiet siewja u għall-ġid ta’ kulħadd. Ammen.

Merħba

Il-kap tal-iskola, l-SMT jew l-edukatur li jkun qed imexxi l-assembly jagħti merħba lill-istudenti billi jgħidilhom bonġu. Wieħed jista’ jibda bir-radd tas-salib jew ftit minuti ta’ silenzju.

Introduzzjoni

Dejjem tgħallimna li għajnuniet żgħar jistgħu jagħmlu differenza. Dan l-aħħar smajna ħafna dwar il-bdil fil-klima fid-dinja u diversi sfidi oħra li l-pjaneta tagħna qed tiffaċċja. Imma jiena kif nista’ nieħu ħsieb iktar tad-dinja tagħna? Ejjew naraw dan il-video flimkien:

Ħsieb Riflessiv

Aħna l-bnedmin għandna r-responsabbilità li nieħdu ħsieb il-pjaneta tagħna. Li nieħdu ħsiebha ma jfissirx li naħkmuha kif rridu, imma li nagħmlu dak li hu bżonn u li jkun ta’ ġid għal kulħadd. L-ambjent huwa dak kollu li hemm madwarna li għandu l-ħajja, mill-bniedem, siġar, fjuri, pjanti u l-ilma sad-dudu tal-art. Għalhekk huwa meħtieġ li nieħdu ħsieb ta’ kull ħlejqa għaliex huma parti mill-ħajja tagħna. Bħalma Alla jinsab dejjem magħna, hekk aħna għandna nkunu preżenti għal dak li huwa meħtieġ fil-ħolqien ta’ madwarna.

Talba

Alla Missier, inti li tinsab preżenti fil-ħlejjaq kollha, ħeġġiġna biex inħarsu l-ambjent ta’ madwarna b’kull mod possibbli u nagħmlu differenza bl-azzjonijiet tagħna. Ammen.

Merħba

Il-kap tal-iskola, l-SMT jew l-edukatur li jkun qed imexxi l-assembly jagħti merħba lill-istudenti billi jgħidilhom bonġu. Wieħed jista’ jibda bir-radd tas-salib jew ftit minuti ta’ silenzju.

Introduzzjoni

Dejjem tgħallimna li għajnuniet żgħar jistgħu jagħmlu differenza. Dan l-aħħar smajna ħafna dwar il-bdil fil-klima fid-dinja u diversi sfidi oħra li l-pjaneta tagħna qed tiffaċċja. Saħansitra smajna li d-dinja qed tinqered, u dan minħabba raġuni waħda – l-egoiżmu tal-bniedem. Jiena kif nista’ nieħu ħsieb iktar tad-dinja tagħna biex nagħmel differenza? Ejjew naraw dan il-video flimkien:

Ħsieb Riflessiv

Qatt ħsibt b’liema modi l-bniedem jista’ jaħseb biss fih innifsu u ma jkunx responsabbli għall-ambjent ta’ madwaru? L-ambjent huwa dak kollu li hemm madwarna li għandu l-ħajja, mill-bniedem, siġar, fjuri, pjanti u l-ilma sad-dudu tal-art. Għalhekk huwa meħtieġ li nieħdu ħsieb kull ħlejqa għaliex huma parti mill-ħajja tagħna. Kulħadd qed jiġi affettwat minn dak li qed jiġri f’din id-dinja tagħna eż., mill-bdil tal-klima, għalhekk huwa neċessarju li kulħadd jagħti sehmu biex nibżgħu għall-pjaneta tagħna li hija darna.

Talba

Mulej Alla, li ħlaqt l-univers kollu, għinna biex nieħdu ħsieb il-ħlejjaq kollha fil-pjaneta tagħna bl-istess ħeġġa li bih inti ħlaqt id-dinja. Fakkarna li aħna dejjem responsabbli għad-dinja li hi darna. Ammen.

Ipprintja l-paġna

English