symbol

Seminar about Meditation and good practices in schools

Read more »On Tuesday 4th July 2017, the Spiritual Development in Schools Unit within the Secretariat for Catholic Education, orgainsed a seminar as a follow up to the ‘Meditation in Schools’ seminar held in November, and also to celebrate and share Good Spiritual Practices in Schools. It was an enriching experience for all those who attended and I am very grateful to all for their valuable presence and contagious enthusiasm! …

Iċ-Ċelebrazzjoni ta’ Għid tal-Imwiet fl-Iskola St Francis, Msida

Ix-xahar ta’ Novembru jiftaħ biċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Imwiet fejn aħna mistennija niftakru u nitolbu għall-mejtin tagħna. Bħal kull sena, l-istudenti tat-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt sena ħadu sehem f’attivtajiet diversi li għenuhom jirriflettu dwar il-mewt bħala parti mill-ħajja, filwaqt li ċċelebraw il-ħajja u l-memorja ta’ qrabathom li għaddew għal ħajja aħjar

Ta’ min jgħid li, fil-funerali tagħhom, l-ewwel insara f’Malta kienu jagħmlu l-hekk imsejħa – kelma griega li tfisser il-mejda tal-Imħabba… Read more »