Matul ir-Randan uħud mill-membri tal-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta’ Lulju Fgura u żgħażagħ mill-Fgura Youth Centre, talbu u rrifflettew permezz ta’ spazji ta’ talb li ntramaw fil-Kunvent u fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu, ġewwa l-Imdina.
 
 

Żgħażagħ fil-kunvent tal-Karmnu jirringrazzjaw lill-komunita` Karmelitana u nies oħra li offrew l-għajnuna tagħhom biex jorganizzaw spazji fejn wieħed seta jirriffletti