Il-Bambin tal-iskola ta’ St Francis Primary School, Cospicua, ġibed il-qlub taż-żgħar u tal-kbar hekk kif ġiet organiżżata purċissjoni fl-iskola u l-klassijiet.  It-tfal ħerqana laqgħu l-Bambin b’tant ferħ.
 


Purċissjoni bl-istatwa tal-Bambin
O Ġesu’ Ħelwa Tarbija ejja twieled ġewwa fija
Tfal jitfgħu bewsa lill-Bambin