Fis-6 ta’ Diċembru 2019 il-komunità tal-iskola St Francis School Msida, iċċelebrat il-Festa ta’ San Nikola. It-tfal kollha pparteċipaw fil-Quddiesa li fetħet bil-prietka tal-Milied minn Jake Schembri – student fit-tielet sena.

 

It-tfal laqgħu lil San Nikola hekk kif daħal b’sorpriża kbira għat-tfal. Kienet sorpriża ukoll il-wasla ta’ Santa Luċija li spjegat il-qofol ta’ dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fid-dawl ta’ Kristu li jġib isimha.

Prietka tal-Milied minn Jake Spiteri