haloween

Iċ-Ċelebrazzjoni ta’ Għid tal-Imwiet fl-Iskola St Francis, Msida

Ix-xahar ta’ Novembru jiftaħ biċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Imwiet fejn aħna mistennija niftakru u nitolbu għall-mejtin tagħna. Bħal kull sena, l-istudenti tat-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt sena ħadu sehem f’attivtajiet diversi li għenuhom jirriflettu dwar il-mewt bħala parti mill-ħajja, filwaqt li ċċelebraw il-ħajja u l-memorja ta’ qrabathom li għaddew għal ħajja aħjar

Ta’ min jgħid li, fil-funerali tagħhom, l-ewwel insara f’Malta kienu jagħmlu l-hekk imsejħa – kelma griega li tfisser il-mejda tal-Imħabba… Read more »