Ecumenism

Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-Insara 2018

Qed toqrob il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, li se tkun iċċelebrata bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar. F’isem Monsinjur Arċisqof, u f’isem il-Kummissjoni Ekumenika tal-Arċidjoċesi, nħeġġek biex, jekk jogħġbok, tinkoraġixxi l-komunità fl-iskola afdata f’idejk dwar l-importanza ta’ talb personali u komunitarju għal dan il-għan.

Hawn tista’ ssib ktejjeb b’għajnuniet spiritwali u pastorali. Fih hemm materjal imħejji minn saċerdoti attivi fil-pastorali parrokkjali… Read more »