Studenti tat-tmien sena mill-MRC Middle School Naxxar, tellgħu reċta waqt il-lezzjoni tal-Malti grazzi għal Ms M. Mifsud, li ttellgħet reċta marbuta maż-żmien tal-Milied, parti mir-reċta ‘Ħolm tal-Milied’ ta’ Trevor Zahra.
L-istudenti kienu mogħtija l-iskript minn jiem qabel u kull student li xtaq jiehu sehem ingħata parti. Saru diversi provi u nġabu wkoll xi props. Fl-aħħar ittellgħet ir-reċta u kulħadd ta’ s-sehem tiegħu biex din ir-reċta tkun ta’ sodisfazzjon għal kulħadd.