desolation

Dalwaqt il-25 ta’ Diċembru Imma…

Isma’ l-poeżija, moqrija mis-Sa Silvana Cardona

B’ommi fil-ġenna u missieri qisu msiefer

Dan il-Milied qed inħossu kiefer

Għala mà, ħallejtni?

Għala pà, insejtni?

Man-nanna tħallini jum wara jum

Magħha niekol, norqod u nqum

Hekk qed nitrabba

Minn għandha qed nara mħabba.

Imma inti Pà

Taf kemm nixtieq narak? … Read more »