Isma’ l-poeżija, moqrija mis-Sa Silvana Cardona

B’ommi fil-ġenna u missieri qisu msiefer

Dan il-Milied qed inħossu kiefer

Għala mà, ħallejtni?

Għala pà, insejtni?

Man-nanna tħallini jum wara jum

Magħha niekol, norqod u nqum

Hekk qed nitrabba

Minn għandha qed nara mħabba.

Imma inti

Taf kemm nixtieq narak?

Taf kemm nixtieq nagħfsek waħda miegħi?

Taf kemm nixtieq ngħidlek dwar ħajti?

Għandek idea, jien minn x’hiex jien għaddej?

Int mitluf biss wara l-maħbuba l-ġdida

Int fiha erġajt sibt il-wens

Int lil ħajtek qed terġa’ tagħti sens

Imma lili tlaqtni, warrabtni

Ma tridx xkiel ma’ saqajk

Għalhekk ħallejtni warajk

Mela ħa ngħidlek ftit

Jien, ninsab hawn nibki lill-mamà kuljum

Ma nafx hekk kemm ser indum

Għalxejn kulħadd jgħidli biex nagħmel kuraġġ u l-qalb

U li qed jiftakru fija waqt il-ħin tat-talb

Jien l-iskola, niżvoga fil-ġlied, għajjat, tisbit

Ma’ sħabi filgħaxija, tajtha għat-tħarbit

Ninnervja, inwerżaq u naħtaf lil kulħadd

Mingħajr ma noqgħod inqis lil ħadd

Għajjietni dil-ħajja, nixtieq ngħix aħjar

Inħossni kuljum sejjer għall-agħar

F’dan il-Milied se nipprova ndur lejk

Għażiż Bambin imgeżwer fit-tajjar!