avvent

M’hemmx x’tagħmel!??

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
 
Kbir f’għemilu l-Mulej magħna. (Salm 125)
 
1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Fis-sena ħmistax tal-ħakma ta’ Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Lhudija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuh Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iturija u t-Trakonija, u Lisanja tetrarka ta’ Abileni, fiż-żmien meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir kien f’idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Żakkarija, fid-deżert… Read more »