Ages
  • Kinder
  • Early Years
  • Primary Years
  • Middle Years
  • Secondary Years
Bookmark

During the month of May, many school communities celebrate the crowning of Mary our mother. During the celebration, when it is possible, a statue of the Blessed Virgin is crowned with a garland or crown of flowers honouring Mary as “the Queen of May.” It is a moment where students can learn about Mary and how Mary can help them to become better persons. Here you can find some celebrations and resources related to the crowning of Mary.

May has been dedicated to Mary in many cultures. It is considered the season of the beginning of new life in the Northern hemisphere. In Roman culture, May was dedicated to Flora, the goddess of bloom, of blossoms. The Romans celebrated floral games at the end of April, asking the intercession of Flora for all that blooms. It is also related to the medieval practice of expelling winter.

The queen symbol was attributed to Mary because she was a perfect follower of Christ, the absolute “crown” of creation. She is the Mother of the Son of God, the messianic King. Mary is the Mother of Christ.

He will be great and will be called the Son of the Most High;
the Lord will give Him the throne of His father David; and He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom, there will be no end (Luke 1:32-33)

Elizabeth greeted the Blessed Virgin pregnant with Jesus, as “the mother of my Lord” (Lk 1:41-43). The maid of Nazareth consented to God’s plan; she journeyed on the pilgrimage of faith; she listened to God’s Word and kept it in her heart; she remained steadfastly in close union with her Son all the way to the foot of the Cross; she persevered in prayer with the Church. Thus, in a way, she won the “crown of righteousness” (II Tim 4:8), the “crown of life” (Jas 1:12; Rev 2:10), and the “crown of glory” (I Pet 5:4) that is promised to those who follow Christ.

Powerpoint presentation for a 10-minute assembly

10-minute feature about Mary. Thanks to fr Osmar Baldacchino and the educators at STC Secondary School

O MY JESUS, forgive us our sins, save us from the fires of Hell; lead all souls to  Heaven, especially those in most need of  Your mercy. Amen.

Announcement of the mystery.

Recitation of a decade.

Mary, we wish to crown you to 

acknowledge our gratitude to you for your part in the coming of Jesus Christ and,  hence, in the redemption of the world. 

We trust that in the future, you will take the destiny of our world and of our nation into your powerful yet kind and motherly hands.

Take our flowers for your crown. Let them represent our wish to wind your wreath of joy and thanksgiving for the coming era.  Be our Queen! 

Grant peace and joy to our hearts; grant peace and joy to our families; grant peace and joy to our school.

Lead our nation to follow paths of justice,  and assist each of us to be worthy to wear the crown of our calling, that the Lord has prepared for us at the end of our journey.

The day will come when God will call us to leave our home for the eternal kingdom.  Mary, we ask you to remain here to strengthen our faith and to help us find our home in the heart of God.

Queen of the May

Bring the flowers of the rarest,
Bring blossoms the fairest,
From garden and woodland
and hillside and vale.

Our full hearts are swelling,
Our glad voices telling
The praise of the loveliest, flower of the vale.

Rit/ O Mary we crown thee with blossoms  today
Queen of the angels and Queen of the  May. (x2)

Their Lady they name thee
Their Mistress proclaim thee
Ah! Grant that thy children on earth be as  true
As long as the bowers are radiant with  flowers
As long as the azure shall keep its bright hue. O Mary…

Our voices ascending in harmony blending,
Oh! Thus may our hearts turn,
Dear Mother, to thee;
And thus shall we prove thee,
How truly we love thee
How dark without Mary, 
life’s journey would be. O Mary…


Lady so Fair

Lady so fair, listen to me,
Lovelier you are
By far than I can say.

Listen to me (2)

Mother of truth, guide our youth,
Keep them true and close to you,
And they’ll win through.

Listen to me (2)

Mother of light, shine in our night,
Show us the road, share our load,
And we’ll find peace.

Listen to me (2)

Mother of pain, be once again,
She who cars, the burden shares,
And heals all ills,

Listen to me (2)

Mother of love, stoop from above,
Soften our hearts, take our part,
And we’ll spread love,

Listen to me (2)

Mother of God, give us the grace,
Then we’ll see, Like thee Christ’s own face,

Listen to me (2)

Fil-ħlewwa ta’ Mejju

Fil-ħlewwa ta’ Mejju,
Omm tagħna Marija
O kemm idoqq ħlejju dak ismek sabiħ
Kemm toħroġ qawwija
Dil-kelma minn qalbna
Bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ.

Rit:
Int l-għaxqa tas-sema
Ix-xemx tal-ħolqien
Int l-omm ta’ min ħalqek
Bik mimli kull żmien.

Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija
Tfakkarna o Madonna fil-lewn ta’ ħaddejk
Jekk tidħak id-dija tal-kwiekeb irżina
Tfakkarna o ħanina fid-dawl ta’ għajnejk Rit:

Minn dejjem bint Alla, nadifa mill-ħtija
Infrixt bħal qawsalla fuq ras il-bnedmin
Int ftaħt o Marija l-għejun ta’ kull ħniena
Fuq l-aħwa ħosbiena, fuq l-aħwa ħatjin. Rit:

Għalhekk ja sultana tal-ħlewwa Marija
Int biss tama tagħna, int qawwa tar-ruħ
Bil-grazzja mimlija kull waqt insellmulek
Bil-ħrara ngħajtulek fis-siegħa tad-dmugħ Rit:


Fis-Santwarju tal-Madonna

Hawn quddiemek, Madonna mixħut
Għax inħossni hekk mifni u batut
Jiena ġrejt u staqsejt fejn insib ftit mistrieħ
U bagħtuni f’riġlejk minnufih.

U qaluli, Madonna li ssebbaħ il-ġonna
U għaliex inti Ommna taħt ħarstek  iżżommna
U aħna minn qalbna, Madonna nfaħħruk.
U qaluli, Madonna li ssebbaħ il-ġonna
U għaliex inti Ommna taħt ħarstek  iżżommna
U aħna, Madonna, bħal ommna  nżommuk.

Barra l-ġemgħa titniehed mar-riħ,
Fejn tiġġerra fid-dlam u fil-ksieħ,
Għalhekk ġejt, għax staqsejt fejn insib ftit  tal-kenn,
U qaluli li inti taf tħenn.

U qaluli, Madonna …


Ave Maria ta’ Fatima

1. Ħdejn Fatima dehret I-Omm tagħna Marija,
Liċ-ċkejkna tliet rgħajja, tfal safja w għaqlija.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2

2. “Sinjura żagħżugħa imdawra bid-dija,
Bil-ġmiel u bil-ħlewwa tas-sema mogħnija.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2

3. Ilbiesha bajdani, jgħattilha riġlejha,
Kuruna sabiħa, imdendla f’idejha.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2

4. “Min fejn inti ġejja?”, staqsietek Luċiia:
“Is-Sema pajjiżi”, weġibt, o Marija.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2


Tislima lil Ommna Marija

Lilek insellmu Marija
Bħalma l-anġlu sellimlek mill-qalb.
Inti bil-grazzja mimlija
Omm Alla u tagħna l-bnedmin.

Tħares mill-għoli tas-sema
Sabiex tieħu ħsieb lilna ċ-ċkejknin.
Ġewwa dirgħajk trid iżżommna
Bħalma żammejt lill-Bambin.

Tislima lil Ommnna Marija
Minn qalbna nagħtuk iċ-ċkejknin
Lilek nagħtu l-qalb safja
Sabiex inti toffrieha lill-Bambin (x2)

Madwarek il-kwiekeb tas-sema
Wiċċek xemx jagħti dawl lill-bniedem
Juri t-triq lill-mitlufa
Twassalhom fi ħdan il-Bambin.

Ġmielek jgħaxxaq is-sema
Isellmulek is-sema u l-art
L-anġli madwarek ferħana
Magħhom ngħannulek bil-qalb. R/.We want to get to know you. To be able to bookmark your favourite content, please log in or sign up below.

User Sign Up

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Discover more resources