Se tkun organizzata attività bl-isem ta’ ‘Learning through fun & games’ bejn il-Kummissjoni Djocesana Sport Malta u ż-ŻAK. Din l-event se tkun mimlija logħob u sports li nistgħu nużawh u nkomplu niżviluppaw fid-diversi ambjenti edukattivi. Min hu interessat iniżżel id-dettalji tiegħu  hawn:https://forms.gle/soZ3CQFngcrZiEUK8
Il-post fejn se ssir l-event se jigi kkomunikat lilkom aktar ‘il quddiem!