The National Literacy Agency, in collaboration with Spiritual Development in Schools, is organising sessions of storytelling, creative writing and reflection in a programme entitled ‘With Reading and Writing I find a Beloved Space’ for children aged 8 to 10 years.

These sessions of animated reading in Maltese and English from the newly published book ‘Spazju għal Qalbi – Beloved Space’ by author Silvana Cardona will take place in various localities in Malta and Gozo.

These sessions are an excellent opportunity for children to train in reading and creative writing through imaginative and reflective activities that help children to connect with their inner self, express their innermost feelings and pray creatively.

Throughout the programme, children will be provided with resources in Maltese and English to help them express themselves.

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu b’kollaborazzjoni ma’ Spiritual Development in Schools, ser torganizza għadd ta’ sessjonijiet ta’ programm ġdid ta’ qari animat, kitba u riflessjoni kreattiva jismu ‘Bil-Qari u l-Kitba nsib Spazju għal Qalbi’ għal tfal ta’ bejn 8 u 10 snin.

Dawn is-sessjonijiet ta’ qari animat bil-Malti u bl-Ingliż mill-ktieb ġdid ‘Spazju għal Qalbi – Beloved Space’ tal-awtriċi Silvana Cardona, ser isiru f’diversi lokalitajiet ta’ Malta u Għawdex.

L-istejjer tal-ktieb jistgħu jservu ta’ opportunità biex it-tfal jitħarrġu fil-qari, kitba kreattiva u attivitajiet immaġinattivi u riflessivi ta’ talb li tgħin lit-tfal u l-adulti jikbru fir-relazzjoni tagħhom magħhom infushom, jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom u jitolbu b’mod kreattiv.

Waqt kull sessjoni, it-tfal ser jingħataw riżorsi bil-Malti u l-Ingliż biex jesprimu ruħhom.

Upcoming Events

In Silence in a Garden

 • Friday, 15th March 2024
 • 4.30 pm - 6.00 pm
 • San Anton Gardens, Attard
 • For children aged 8 to 10 years and their families
 • Animated reading, Creative writing, Reflective hands-on activity

One World

 • Wednesday, 15th May 2024
 • 4.30 pm - 6.00 pm
 • Ta' Qali
 • For children aged 8 to 10 years and their families
 • Animated reading, Creative writing, Reflective hands-on activity

One week after a camping

 • Wednesday, 10th July 2024
 • 4.30 pm - 6.00 pm
 • Għajn Tuffieħa
 • For children aged 8 to 10 years and their families
 • Animated reading, Creative writing, Reflective hands-on activity