Għaliex trid iġġarrab telfa ta’ persuna biex tapprezzaha?

Għaliex trid tħaqqaqha ma’ min xi darba kien l-għażiż tiegħek?

Għaliex jekk jgħidlek kelma bilfors trid tgħidlu tnejn?

Għaliex bilfors trid tgħaddi tiegħek u l-ieħor irid dejjem imil rasu għa li tgħid int?

Għaliex naqra kalma u paċi ma taħmilhomx?

Taf li qegħdin titrasmettu ħafna tensjoni għalxejn?

Taf li qiskom żewġt itfal żgħar maqbudin f’xulxin biex terdgħu mill-istess gażaża?

Ippermettuli nsejħilkom boloh, bla moħħ.

Jaħasra! Tliftu r-raġuni.

Ma titwemmnux.

Fejn mar l-għaqal?

U għalkemm nifhem il-weġgħa ta’ kull wieħed,

nażżarda nistaqsi: x’fettlilkom?

X’ħasra, jaħasra!

Biex issa kull wieħed qed ibati l-konsegwenzi ta’ meta

ħalla l’ilsienu jikkmandah,

l-emozzjonijiet jiġru bih,

sakemm id-demm tela’ għal raskom

u ntliftu f’ dagħdigħa.

Għaliex jaħasra flok tfittxu l-għaqda ta’ bejnietkom u toqorbu lejn xulxin

tagħżlu li titbiegħdu aktar?

Se jiġrilkom bħall-Pol Nord u l-Pol Sud:

it-tnejn sbieħ u tpaxxu l-għajn

imma b’distanza hekk kbira minn xulxin,

mimlija kesħa tremenda li twaħħax.

Fil-bidu ta’ dan il-jum nixtieq li x-xemx iddewweb

dak is-silġ kiesaħ li issa ilu jinġema.

U jien Mulej, quddiem dan kollu

se nħalli f’idejk bħal dejjem

għax ċerta li fejn ma jasalx il-bniedem, tidħol int.

Illum, Mulej,  b’mod specjali nitolbok

biex treġġa’ lura r-raġuni,

trattab il-qlub u tkebbes sew l-imhabba

ta’ dawk li darba kienu jinħabbu

biex terġa sseħħ l-għaqda u tirrenja l-paċi.

Silvana Cardona

Marzu 2018